رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

مهران كشاورزي
آبان 1400 تاكنون
مديريت امور اداري و منابع انساني
مدیر امور اداری
كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي
 • 03133912899

اداره دبیرخانه مرکزی

امرالله شفیعی

كارشناس مسئول امور اداری اعضاي غيرهيأت علمي
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
كارشناسي مديريت
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۲۹۰۱

اداره رفاه کارکنان

سید محمد یحیی بیدکی

نظارت مستمر بر حسن انجام امور رفاهی و برنامه ریزی…
مدیر اداره رفاه کارکنان
 • 03133912799

اداره کارگزینی

اصغر تیموری


رئیس اداره کارگزینی
كارشناسي ارشد مديريت صنعتي
 • 03133913208

مديريت امور اداری و منابع انسانی

مریم خاني

مسئول دفتر امور اداري
کارمند مديريت امور اداري و منابع انسانی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۸۹۹
 • 03133912900
مهرنوش اسدی

کارشناس امور اداري
کارمند مديريت امور اداري و منابع انسانی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۹۰

اداره كارگزينی

زهرا سیدحسینی

مسئول دفتر اداره كارگزيني
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۳۲۰۸
نورالله مجیری

كارشناس مسئول امور اداری اعضاي هیات علمی
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰۲
پژمان یوسفیان

كارشناس مسئول امور بازنشستگان
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰۷
منيره قيوميان

کارشناس حضور و غیاب
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۳۷

اداره رفاه كاركنان

شمس السادات امام جمعه

انجام امور رفاهي
کارمند اداره رفاه کارکنان
كارشناسي مديريت روابط عمومي
 • 03133912957
غلامحسین جعفری

انجام امور بیمه تکمیلی و خانه های سازمانی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کاردانی حرفه ای روابط عمومی
 • 03133912864
فیروزه کوچکی

مسئول وب سایت و سامانه رفاهی و سامانه بیمه سلامت
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • 03133919034
سکینه منصورزاده

انجام امور دفتری و رفاهی
کارمند اداره رفاه کارکنان
 • 03133912799
مصطفی نکوئی

مسئول سامانه کارت رفاهی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 • 03133916869
مظاهر نيك سيرت

نظارت بر مجتمع هشت بهشت، مدیر مجتمع
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی مدیریت جهانگردی
 • 03133919001

اداره دبيرخانه مركزی

زهرا سبحاني نسب

متصدي امور سامانه الكترونيكي دبيرخانه
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • تلفن : 03133912863
 • فكس: 03133912862
مجيد رحمتي انداني


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
حميد رضا اصغري


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
عباس كاظمي انداني


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
مجتبي مرتضائي


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
علي نريماني
تير 1399 تا آبان 1400

مدیر سابق
كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
مهدي سلمانی
تير 1398 تا تير 1399

مدیر سابق
دكتراي ادبيات فارسي
مهدي ميرزايی
اسفند1392 تا خرداد1398

مدیر سابق
كارشناسي ارشد مديريت آموزش عالي
مهران كشاورزی
فروردين1391تا اسفند1392

مدیر سابق
كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي
محمدرضا بيگی
آذر 1388 تا اسفند 1390

مدیر سابق
كارشناسي ارشد مديريت دولتي

تحت نظارت وف بومی