رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

فرشيد شيراني

مدير امور اداري و منابع انساني
مدیر امور اداری
 • 03133912899
 • 03133912900

اداره دبیرخانه مرکزی

رسول حشمتي

كارشناس كارگزيني
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۲۹۰۱

اداره رفاه کارکنان

جواد کشوری

رئيس اداره رفاه كاركنان
رئیس اداره رفاه کارکنان
 • 03133912799

اداره کارگزینی

منيره قيوميان

رئيس اداره كارگزيني
رئیس اداره کارگزینی
 • 03133913208
شماره اتاق : 136

مديريت امور اداری و منابع انسانی

سيد محمود لقائي

مسئول دفتر امور اداري
کارمند مديريت امور اداري و منابع انسانی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۸۹۹-2900
شماره اتاق : 253
مهرنوش اسدی

کارشناس امور اداري
کارمند مديريت امور اداري و منابع انسانی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۹۰
شماره اتاق : 268

اداره كارگزينی

علي مجيري

كارشناس امور اداري اعضاي غيرهيأت علمي
کارمند اداره كارگزينی
 • 03133912901
فاطمه ايزدي

كارشناس اداره كارگزيني
کارمند اداره كارگزينی
 • 03133912901
زهرا سبحاني نسب

كارشناس سامانه حضور و غياب
کارمند اداره كارگزينی
 • 03133912737
زهرا سیدحسینی

مسئول دفتر اداره كارگزيني
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۳۲۰۸
شماره اتاق : 136
رسول معصوم زاده

كارشناس امور اداری اعضاي هیات علمی
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰۲
شماره اتاق : 128
پژمان یوسفیان

كارشناس مسئول امور بازنشستگان
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰6-07
شماره اتاق : 130 , 133
بنت الهدي قاسمي

رئيس اداره دبيرخانه و کارشناس اموراداري اعضاي…
کارمند اداره كارگزينی
 • 03133912546
شماره اتاق : 127

اداره رفاه كاركنان

بهمن رحیمی

انجام امور دفتری و رفاهی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناس
 • 03133912799
 • 03133912800
بهاره خشایی

کارشناس
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناس
 • 03133916817
حسین رضایی

انجام امور خانه های سازمانی و بیمه تکمیل درمان و…
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناس
 • 03133912864
فیروزه کوچکی

کارشناس مسئول سامانه رفاهی و سامانه بیمه و وب…
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • 03133919034

اداره دبيرخانه مركزی

اعظم جعفرپيشه

متصدي اداره دبيرخانه مركزي
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912863
شماره اتاق : 125
سعيد عربيان


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
شماره اتاق : 124
ابوالفضل رمضاني

كارشناس دبيرخانه
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
شماره اتاق : 124
حميد رضا اصغري


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124
محسن قرباني


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124
علي نريماني
تير 1399 تا آبان 1400

مدیر سابق
مهدي سلمانی
تير 1398 تا تير 1399

مدیر سابق
مهدي ميرزايی
اسفند1392 تا خرداد1398

مدیر سابق
مهران كشاورزی
اسفند 1390 تا اسفند1392 آبان 1400 تا ارديبهشت 1402

مدیر سابق
محمدرضا بيگی
آذر 1388 تا اسفند 1390

مدیر سابق

تحت نظارت وف ایرانی