رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

مهران كشاورزي
آبان 1400 تاكنون
مديريت امور اداري و منابع انساني
مدیر امور اداری
 • 03133912899

اداره دبیرخانه مرکزی

امرالله شفیعی

كارشناس مسئول امور اداری اعضاي غيرهيأت علمي
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۲۹۰۱

اداره رفاه کارکنان

جواد کشوری

رییس اداره رفاه کارکنان
رئیس اداره رفاه کارکنان
 • 03133912799

اداره کارگزینی

اصغر تیموری


رئیس اداره کارگزینی
 • 03133913208

مديريت امور اداری و منابع انسانی

مریم خاني

مسئول دفتر امور اداري
کارمند مديريت امور اداري و منابع انسانی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۸۹۹-2900
شماره اتاق : 253
مهرنوش اسدی

کارشناس امور اداري
کارمند مديريت امور اداري و منابع انسانی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۹۰
شماره اتاق : 268

اداره كارگزينی

زهرا سیدحسینی

مسئول دفتر اداره كارگزيني
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۳۲۰۸
شماره اتاق : 136
نورالله مجیری

كارشناس مسئول امور اداری اعضاي هیات علمی
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰۲
شماره اتاق : 128
پژمان یوسفیان

كارشناس مسئول امور بازنشستگان
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰6-07
شماره اتاق : 130 , 133
بنت الهدي قاسمي

کارشناس اموراداري اعضاي هيأت علمي
کارمند اداره كارگزينی
 • 03133912546
شماره اتاق : 127
منيره قيوميان

کارشناس حضور و غیاب
کارمند اداره كارگزينی
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۳۷
شماره اتاق : 138

اداره رفاه كاركنان

غلامحسین جعفری

انجام امور خانه های سازمانی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کاردانی حرفه ای روابط عمومی
 • 03133912864
فیروزه کوچکی

مسئول وب سایت و سامانه رفاهی و سامانه بیمه سلامت…
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • 03133919034

اداره دبيرخانه مركزی

زهرا عقيلي

كارشناس امور سامانه الكترونيكي دبيرخانه
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912863
شماره اتاق : 125
زهرا سبحاني نسب

كارشناس امور سامانه الكترونيكي دبيرخانه
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912863
شماره اتاق : 125
حميد رضا اصغري


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124
محسن قرباني


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124
علي نريماني
تير 1399 تا آبان 1400

مدیر سابق
مهدي سلمانی
تير 1398 تا تير 1399

مدیر سابق
مهدي ميرزايی
اسفند1392 تا خرداد1398

مدیر سابق
مهران كشاورزی
اسفند 1390 تا اسفند1392

مدیر سابق
محمدرضا بيگی
آذر 1388 تا اسفند 1390

مدیر سابق

تحت نظارت وف ایرانی