رفتن به محتوای اصلی
x
نام
منيره

انجام كليه امورمربوط به كاركرد و حضوروغياب كاركنان اعم از موارد مربوط به احكام روزانه و ساعتي، ذخيره مرخصي و شيفتهاي كاري، تهيه گزارشهاي مورد نيازجهت واحدهاي مالي و اداري

کارشناس حضور و غیاب
اطلاعات تماس
۰۳۱۳۳۹۱۲۷۳۷
شماره اتاق
138
گروه بندی

تحت نظارت وف ایرانی