رفتن به محتوای اصلی
x

خلاصه شرح وظايف كارشناس بودجه و اعتبارات:

* تهيه و تنظيم جداول بودجه تفصيلي در قالب سامانه بودجه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

* تهيه و تنظيم جداول موافقت‌نامه تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي در قالب سامانه موافقت‌نامه سازمان برنامه و بودجه كشور

*  ارائه لايحه بودجه و پيگيري تا حصول نتيجه و تبديل شدن به قانون در مجلس شوراي اسلامي

* پيگيري تخصيص رديفهاي متمركز وزارتخانه‌اي و ساير رديفهاي ابلاغي

* تهيه و تنظيم اطلاعات سامانه كنترل و نظارت بر پروژه‌هاي عمراني وزارت كشور

* بازديد مستمر از پيشرفت فيزيكي طرح‌ها و پروژه‌ها بر اساس برنامه زمانبندي تعيين شده

* ساير موارد محوله مرتبط با امور بودجه دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی