رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

دکتر مصطفي خزايي


رئیس اداره فضای سبز
دکتری اصلاح نباتات
  • 031-33912858
شماره اتاق : 208
معین بهرامی


کارمند اداره فضای سبز
مهندسی کشاورزی آب
شماره اتاق : 156
حسن کمالی


کارمند اداره فضای سبز
فرزاد عرب شریفی

كارشناس ناظر فضاي سبز
کارمند اداره فضای سبز, کارشناسی
مهندسی كشاورزی - باغبانی
  • 031-33912858
شماره اتاق : 156

تحت نظارت وف ایرانی