رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

بهرام عراقی


رئیس اداره فضای سبز, کارشناسی ارشد
مهندسی كشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
  • 031-33912858
نعمت الله اعتمادی

مشاور فضای سبز
دکترا, هیات علمی, کارمند اداره فضای سبز, دانشیار
مهندسی كشاورزی - باغبانی
  • 031-33913416
مائده ایزدی

كارشناس طراح فضای سبز
کارشناسی ارشد, کارمند اداره فضای سبز
مهندسی طراحی محيط زيست
  • 031-33912858
فرزاد عرب شریفی

كارشناس ناظر فضاي سبز
کارشناسی, کارمند اداره فضای سبز
مهندسی كشاورزی - باغبانی
  • 031-33912858

تحت نظارت وف ایرانی