رفتن به محتوای اصلی
x
نام
زهرا

دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع كليه مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي، تهيه پيش نويسهاي لازم، آموزش وانجام امورتحريرات و بايگاني مكاتبات واسناد

 

كارشناس امور سامانه الكترونيكي دبيرخانه
اطلاعات تماس
03133912863
شماره اتاق
125
گروه بندی

تحت نظارت وف ایرانی