رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي اداره اموال و انبار

 

مسئوليت و جمع آوري و نگهداري حساب اموال به عهده اين اداره مي باشد به طوري كه كليه اجناس اموالي خريداري شده اموال براي دانشگاه بايستي به رويت عيني مسئولين اين اداره برسد و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نصب شماره اموال لازم، تحويل واحد درخواست كننده مي گردد و صورت ريز اين اموال را در آخر سال به وزارت دارايي اعلام نمايند.

 

- ثبت اموال وسامانه اموال و نگهداري  دفاتر اموال

- نگهداري انبار و سامانه انبار

- برگزاري مزايدات

- نگهداري اوراق قرضه و ضمانتنامه ها

- نظارت و اظهار نظر در خصوص انتصاب و تغيير و تحول امناء اموال

- جمع آوري اطلاعات اموال واحدهاي تابعه و تنظيم حساب اموال موسسه

- نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال ونظارت بر فروش اموال اسقاط و مازاد

- نظارت بر انبارگرداني اموال منقول و اعمال كنترل هاي مقطعي لازم

- ارائه گزارش هاي لازم جهت مديريت

رياست
غلامرضا صفري زاده

رئيس اداره اموال و انبار
امور مالی
0313-3912982

ثبت اموال وسامانه اموال، نگهداري انبار و سامانه انبار، برگزاري مزايدات، نگهداري اوراق قرضه و ضمانتنامه ها

كاركنان
سجاد قرباني

كارمند اداره اموال
امور مالی
0313-3912984
شماره اتاق : 122

انجام كليه امور اموال (صدور برچسب، ثبت اموال اسقاطي و ...)

محمد تدين

مسئول انبار مركزي
امور مالی

تحت نظارت وف ایرانی