رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي
معرفي اداره اموال و انبار

 

مسئوليت و جمع آوري و نگهداري حساب اموال به عهده اين اداره مي باشد به طوري كه كليه اجناس اموالي خريداري شده اموال براي دانشگاه بايستي به رويت عيني مسئولين اين اداره برسد و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نصب شماره اموال لازم، تحويل واحد درخواست كننده مي گردد و صورت ريز اين اموال را در آخر سال به وزارت دارايي اعلام نمايند.

 

- ثبت اموال وسامانه اموال و نگهداري  دفاتر اموال

- نگهداري انبار و سامانه انبار

- برگزاري مزايدات

- نگهداري اوراق قرضه و ضمانتنامه ها

- نظارت و اظهار نظر در خصوص انتصاب و تغيير و تحول امناء اموال

- جمع آوري اطلاعات اموال واحدهاي تابعه و تنظيم حساب اموال موسسه

- نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال ونظارت بر فروش اموال اسقاط و مازاد

- نظارت بر انبارگرداني اموال منقول و اعمال كنترل هاي مقطعي لازم

- ارائه گزارش هاي لازم جهت مديريت

رياست
رياست
غلامرضا صفري زاده
رئيس اداره اموال و انبار
0313-3912982
كاركنان
كاركنان
سجاد قرباني
كارمند اداره اموال
0313-3912984
شماره اتاق : 122
محمد تدين
مسئول انبار مركزي

تحت نظارت وف ایرانی