رفتن به محتوای اصلی
x

مديريت
فرشيد شيراني
مديران حوزه معاونت
مديرامور اداري و منابع انساني
معاونت اداری و مالی
031-33912899
معاون مدير و روساي ادارات
اصغر تیموری

معاون مدير امور اداري و منابع انساني
امور اداری
جواد کشوری
رئیس اداره رفاه کارکنان
رئيس اداره رفاه كاركنان
03133912799

 

 

رسول حشمتي
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
كارشناس كارگزيني
۰۳۱-۳۳۹۱۲۹۰۱
منيره قيوميان
رئیس اداره کارگزینی
رئيس اداره كارگزيني
اداره کارگزینی
03133913208
شماره اتاق : 136
حوزه مديريت
سيد محمود لقائي
کارمند مديريت امور اداري و منابع انسانی
مسئول دفتر امور اداري
۰۳۱۳۳۹۱۲۸۹۹-2900
شماره اتاق : 253
مهرنوش اسدی
کارمند مديريت امور اداري و منابع انسانی
کارشناس امور اداري
۰۳۱۳۳۹۱۲۷۹۰
شماره اتاق : 268
اداره كارگزيني
زهرا سیدحسینی
کارمند اداره كارگزينی
مسئول دفتر اداره كارگزيني
۰۳۱۳۳۹۱۳۲۰۸
شماره اتاق : 136
kargozini@of.iut.ac.ir
رسول حشمتي
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
كارشناس كارگزيني
۰۳۱-۳۳۹۱۲۹۰۱
پژمان یوسفیان
کارمند اداره كارگزينی
كارشناس مسئول امور بازنشستگان
۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰6-07
شماره اتاق : 130 , 133

 انجام كليه امور مربوط به بازنشستگي كاركنان دانشگاه ،ارتباط با سازمان تامين اجتماعي خميني شهر و سازمان بازنشستگي استان اصفهان، انجام كليه امور بايگاني اداره كارگزيني دانشگاه

بنت الهدي قاسمي
کارمند اداره كارگزينی
کارشناس اموراداري اعضاي هيأت علمي
03133912546
شماره اتاق : 127

انجام امور مرتبط با بازنشستگی اعضای هیئت علمی

رسول معصوم زاده
کارمند اداره كارگزينی
كارشناس امور اداری اعضاي هیات علمی
۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰۲
شماره اتاق : 128

انجام كليه اموراداري اعضاي هيات علمي، بررسي وانجام كليه مكاتبات مربوط

زهرا سبحاني نسب
کارمند اداره كارگزينی
كارشناس سامانه حضور و غياب
03133912737

 

 

 

اداره رفاه كاركنان
بهمن رحیمی
کارمند اداره رفاه کارکنان
انجام امور دفتری و رفاهی
اداره رفاه کارکنان
03133912799
,
03133912800
غلامحسین جعفری
کارمند اداره رفاه کارکنان
انجام امور خانه های سازمانی
03133912864

انجام امور مربوط به خانه هاي سازماني كوي امام علي (ع) و كوي اساتيد

انجام امور مربوط به تسهيلات حمايتي و تشويقي

فیروزه کوچکی
کارمند اداره رفاه کارکنان
مسئول سامانه رفاهی و سامانه بیمه و همیار رسالت
03133919034

مسئول وب سایت اداره رفاه کارکنان، سامانه رفاهی اداره رفاه کارکنان، سامانه بیمه سلامت،  وام رسالت، انجام امور مربوط به مجتمع چادگان و مجتمع طاها مشهد

اداره دبيرخانه
اعظم جعفرپيشه
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
متصدي اداره دبيرخانه مركزي
دبیرخانه مرکزی
03133912863
شماره اتاق : 125

دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع كليه مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي، تهيه پيش نويسهاي لازم، آموزش وانجام امورتحريرات و بايگاني مكاتبات واسناد

حميد رضا اصغري
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
دبیرخانه مرکزی
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124

دریافت، تفکیک، پيگيري، ثبت در سيستم و توزیع نامه ها و بسته های پستی به دانشکده ها، سایر مراکز و اداره پست، ثبت کلیه ابلاغیه های دریافتی از دادگستری، تامین اجتماعی، اداره کار

محسن قرباني
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
دبیرخانه مرکزی
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124

دریافت، تفکیک و توزیع نامه ها و بسته های پستی در سطح دانشگاه، ثبت نامه های پستی در دفاترو ارسال به اداره پست، پیگیری نامه های ارسال شده از طریق اداره پست

سعيد عربيان
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
دبیرخانه مرکزی
03133912788
شماره اتاق : 124

دریافت، تفکیک و توزیع نامه ها و بسته های پستی در سطح دانشگاه، ثبت نامه های پستی در دفاترو ارسال به اداره پست، پیگیری نامه های ارسال شده از طریق اداره پست

مهدي جمالي

متصدي اداره دبيرخانه مركزي
03133912863
شماره اتاق : 125

دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع كليه مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي، تهيه پيش نويسهاي لازم، آموزش وانجام امورتحريرات و بايگاني مكاتبات واسناد

تحت نظارت وف ایرانی