رفتن به محتوای اصلی
x

مديريت
مديريت
فرشيد شيراني
مديرامور اداري و منابع انساني
031-33912899
معاون مدير و روساي ادارات
معاون مدير و روساي ادارات
اصغر تیموری
معاون مدير امور اداري و منابع انساني
جواد کشوری
رئيس اداره رفاه كاركنان
03133912799
منيره قيوميان
رئيس اداره كارگزيني
03133913208
شماره اتاق : 136
بنت الهدي قاسمي
رئيس اداره دبيرخانه و کارشناس اموراداري اعضاي هيأت علمي
03133912546
شماره اتاق : 127
حوزه مديريت
حوزه مديريت
سيد محمود لقائي
مسئول دفتر امور اداري
۰۳۱۳۳۹۱۲۸۹۹-2900
شماره اتاق : 253
مهرنوش اسدی
کارشناس امور اداري
۰۳۱۳۳۹۱۲۷۹۰
شماره اتاق : 268
اداره كارگزيني
اداره كارگزيني
پژمان یوسفیان
كارشناس مسئول امور بازنشستگان
۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰6-07
شماره اتاق : 130 , 133
بنت الهدي قاسمي
رئيس اداره دبيرخانه و کارشناس اموراداري اعضاي هيأت علمي
03133912546
شماره اتاق : 127
رسول معصوم زاده
كارشناس امور اداری اعضاي هیات علمی
۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰۲
شماره اتاق : 128
زهرا سبحاني نسب
كارشناس سامانه حضور و غياب
03133912737
فاطمه ايزدي
كارشناس اداره كارگزيني
03133912901
اداره رفاه كاركنان
اداره رفاه كاركنان
بهمن رحیمی
انجام امور دفتری و رفاهی
کارشناس
03133912799
,
03133912800
حسین رضایی
انجام امور خانه های سازمانی و بیمه تکمیل درمان و کمک هزینه ها
کارشناس
03133912864
فیروزه کوچکی
کارشناس مسئول سامانه رفاهی و سامانه بیمه و وب سایت و همیار رسالت
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
03133919034
بهاره خشایی
کارشناس
کارشناس
03133916817
اداره دبيرخانه
اداره دبيرخانه
اعظم جعفرپيشه
متصدي اداره دبيرخانه مركزي
03133912863
شماره اتاق : 125
حميد رضا اصغري
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124
محسن قرباني
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124
مهدي جمالي
متصدي اداره دبيرخانه مركزي
03133912863
شماره اتاق : 125

تحت نظارت وف ایرانی