رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
اداره دبيرخانه

 

اداره دبيرخانه از واحدهاي زيرمجموعه مديريت امور اداري و منابع انساني مي باشد دبير كه مسئوليت دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع مراسلات و مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي را بر عهده دارد.

 

  • دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع نامه هاي وارده و صادره و امانات پستي
  •  تهيه پيش نويس هاي لازم، انجام امور تحريرات و بايگاني مكاتبات و اسناد، بر حسب موضوع و در صورت لزوم نامه هاي سازمان
  •  دريافت و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌هاي واصله به واحدهاي ذيربط جهت اجراي كامل مفاد آنها
  •  آموزش امور مربوط به بايگاني واحدهايي كه بايگاني مستقل يا فرعي دارند در صورت نياز واحد مربوط
  •  ايجاد ارتباط و هماهنگي با مسئول امور اداري و يا منشي دانشكده‌ها و تعيين كد نامه نگاري واحدها

 

 

رئيس اداره
امرالله شفیعی
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
كارشناس مسئول امور اداری اعضاي غيرهيأت علمي
۰۳۱-۳۳۹۱۲۹۰۱
كاركنان
زهرا سبحاني نسب
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
كارشناس امور سامانه الكترونيكي دبيرخانه
03133912863
شماره اتاق : 125

دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع كليه مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي، تهيه پيش نويسهاي لازم، آموزش وانجام امورتحريرات و بايگاني مكاتبات واسناد

 

زهرا عقيلي
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
كارشناس امور سامانه الكترونيكي دبيرخانه
03133912863
شماره اتاق : 125

دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع كليه مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي، تهيه پيش نويسهاي لازم، آموزش وانجام امورتحريرات و بايگاني مكاتبات واسناد

حميد رضا اصغري
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
امور اداری
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124

دریافت، تفکیک، پيگيري، ثبت در سيستم و توزیع نامه ها و بسته های پستی به دانشکده ها، سایر مراکز و اداره پست، ثبت کلیه ابلاغیه های دریافتی از دادگستری، تامین اجتماعی، اداره کار

محسن قرباني
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
امور اداری
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124

دریافت، تفکیک و توزیع نامه ها و بسته های پستی در سطح دانشگاه، ثبت نامه های پستی در دفاترو ارسال به اداره پست، پیگیری نامه های ارسال شده از طریق اداره پست