رفتن به محتوای اصلی
x

ما خدمتگزاران، مديران و كاركنان مديريت امور مالي در جهت تكريم و جلب رضايت حق تعالي بر باورهاي زير هم پيمان، استواريم و تلاش خواهيم كرد.

- ضمن حضور منظم و به موقع در محل كار و رعايت انضباط اداري و پوشش و ظاهري مناسب و آراسته موافق با فرهنگ اسلامي، بهترين روش هاي را براي ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به دانشگاهيان بكار گيريم.

- به ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي مطابق با آموزه هاي ديني و اسلامي، اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبند باشيم.

- در حفظ اموال و تجهيزات اداري كوشا بوده از مسئوليت و اختيارات خود به طور صحيح استفادده نماييم و در كليه امور خالق و خلق خدا را شاهد و ناظر بدانيم.

- امور و وظايف محوله را براساس زمانبندي مشخص يا مستندسازي روش ها انجام داده، براي انجام مطلوب وظايف، دانش و مهارت خود را ارتقاء دهيم.

- خدمات، فرصت ها و تسهيلات را عادلانه، بدون تبعيض، كاستي، نقص و با اخلاق و پرهيز از هرگونه غرض ورزي و كينه توزي ارائه و توزيع نماييم.

- حفاظت از كرامت انساني و شأن اجتماعي همه مراجعين را وظيفه خود دانسته، برخورد محترمانه و فروتني با مردم را سرلوحه كار خود قرار داده، مشكلاتشان را با حوصله و دقت شنيده، ضمن رعايت قوانين و مقررات و ضوابط حاكم و با پرهيز از هرگونه توصيه و اهمال كاري در انجام امور، دلسوزانه و به طور صحيح و سريع كار ارباب رجوع را به سرانجام رسانيم.

- ما به تخصص كاركنان ارج نهاده و براين عقيده ايم كه امور تخصصي بايد به كاركنان متخصص سپرده شود.

 

تحت نظارت وف ایرانی