رفتن به محتوای اصلی
x
نام
محسن

دریافت، تفکیک و توزیع نامه ها و بسته های پستی در سطح دانشگاه، ثبت نامه های پستی در دفاترو ارسال به اداره پست، پیگیری نامه های ارسال شده از طریق اداره پست

اطلاعات تماس
تلفن: 03133912788
شماره اتاق
124

تحت نظارت وف ایرانی