رفتن به محتوای اصلی
x

دانشكده كشاورزی

متراژ: 6400 متر مربع

دانشكده كشاورزیدانشكده كشاورزی

 

خوابگاه الغدير

متراژ: ۳۰۰۰ متر مربع

خوابگاه الغدير

 

خوابگاه الغدير

 

دانشكده برق و كامپيوتر

متراژ 1800 مترمربع

دانشكده برق و كامپيوتر

 

دانشكده برق و كامپيوتر

 

دانشكده برق و كامپيوتردانشكده برق و كامپيوتردانشكده برق و كامپيوتر

نانوايي-فروشگاه

متراژ: 860 مترمربع

نانوايي-فروشگاه

 

نانوايي-فروشگاهنانوايي-فروشگاهنانوايي-فروشگاه

خوابگاه 5پسران

متراژ: 1860 مترمربع

 

خوابگاه 5پسرانخوابگاه 5پسرانخوابگاه 5پسرانخوابگاه 5پسرانخوابگاه 5پسران

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی