رفتن به محتوای اصلی
x
نام
پژمان

 انجام كليه امور مربوط به بازنشستگي كاركنان دانشگاه ،ارتباط با سازمان تامين اجتماعي خميني شهر و سازمان بازنشستگي استان اصفهان، انجام كليه امور بايگاني اداره كارگزيني دانشگاه

كارشناس مسئول امور بازنشستگان
اطلاعات تماس
۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰6-07
شماره اتاق
130 , 133
گروه بندی

تحت نظارت وف ایرانی