رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی

سرمايه انساني ذي‌قيمت‌ترين دارايي سازمان به‌شمار مي‌رود، معاونت اداري و مالي دانشگاه صنعتي اصفهان مي­كوشد با تكيه بر اين سرمايه ارزشمند و ساير منابع موجود و همکاري، مشارکت و هماهنگي با ساير معاونت‌ها و با برنامه ريزي، راهبري و سياست گذاري كارآمد در خصوص نظام اداري و مالي در قالب قوانين و مصوبات و نظارت بر حسن اجراي ضوابط، تأمين ملزومات و تجهيزات مورد نياز، راه را براي تحقق هدف هاي عاليه آموزشي، پژوهشي و فناوري دانشگاه هموار مي نمايد.

معاون2

معاونت مالي و اداري دانشگاه در تلاش است تا همواره با سياست گذاري هاي درست در استفاده بهينه از منابع انساني و منابع مالي دانشگاه بتواند با افزايش بهره وري واحدهاي مختلف دانشگاه در کمترين زمان و با کمترين هزينه به بيشترين کارايي نايل آيد.

مديريت امور اداري و منابع انساني، مديريت مالي، مديريت تأمين و تبادلات فناوري، مديريت خدمات عمومي و اداره نظارت بر امور قراردادها واحدهاي  زير مجموعه اين معاونت مي باشند كه هركدام شامل زيرمجموعه هاي مربوط به خود هستند.

 

اختيارات و وظايف

 • سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و راهبري لازم براي بهبود و توسعه و بکارگيري صحيح منابع انساني، مالي، اطلاعاتي و فيزيکي دانشگاه
 • نظارت كامل برحسن اجراي کليه امور اداري، مالي، عمراني، پشتيباني و خدماتي دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات وآئين نامه هاي مربوطه، بخشنامه و ...
 • نظارت بر انجام برآورد و تنظيم بودجه و برنامه هاي مالي و تقويم فعاليتها و برآورد نيروي انساني مورد نياز و نظارت بر ارائه گزارشهاي عملکرد امور اداري و مالي، رفاهي، تدارکاتي، خدماتي، پرسنلي و غيره
 • همکاري و اظهار‌نظر در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه دانشگاه
 • ابلاغ کليه مصوبات، مقررات و آيين نامه­ هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
 • تدوين آيين نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب
 • نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات در قالب برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مصوب و قوانين و مقررات مربوط
 • ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر
 • شرکت در شوراها، کميسيون‌ها، جلسات و اظهار‌نظر در مورد مسائل مختلف اداري، استخدامي، مالي، معاملاتي و حقوقي در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
 • همکاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشگاه
 • ساماندهي،‌ مديريت و تأمين منابع انساني کارآمد، شايسته، متخصص متناسب با ساختار دانشگاه و ملتزم به ارزش هاي انساني و اخلاق حرفه اي
 • توسعه و توانمندسازي منابع انساني و بهره‌گيري مطلوب از توان و ظرفيت آن‌ها در جهت تحقق اهداف عاليه دانشگاه
 • نظارت بر اجراي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل و اجرايي شدن آن ها 
 • تدوين روش‌هاي اجرايي مناسب براي تأمين مايحتاج اداري بر اساس بودجه و اعتبار در اختيار و به‌صرفه و صلاح دانشگاه بر اساس آئين‌نامه مالي و معاملاتيمعاون2
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفضيلي مصوب هيأت امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيأت امنا ذي ربط
 • ساماندهي و برنامه ريزي مالي مبتني بر افزايش بهره‌وري و درآمدزايي با اتکاء بر توان علمي و تخصصي دانشگاه
 • استقرار فرآيند شناسايي درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخش هاي مختلف دانشگاه
 • سعي در تخصيص مناسب اعتبار و نظارت بر مصرف بهينه آن در واحدهاي مختلف بر پايه اصول و ضوابط تعريف شده قانوني و مصوبات دانشگاه
 • سياست­گذاري، پشتيباني و تأمين ملزومات، تجهيزات و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز دانشگاه و به کارگيري، کنترل و نظارت بر سامانه خريد متمرکز
 • برون سپاري فعاليت هاي قابل واگذاري در دانشگاه و نظارت بر عقد قراردادها و حسن اجراي آن ها
 •  اقدامات در زمينه امور رفاهي کارکنان و ايجاد فضاي علاقه و حفظ روحيه و امنيت شغلي و خانوادگي کارکنان
 • تهيه و اجراي طرح‌هاي رفاهي کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه تأمين، اصلاح و نگهداري تاسيسات زيربنايي پرديس دانشگاه
 • انجام تعميرات اساسي به منظور احيا و نگهداري ساختمان ها و تأسيسات موجود
 • مديريت و بهينه سازي مصارف انرژي (آب، برق، گاز) در دانشگاه
 • ساماندهي،‌ نظارت و بهبود وضعيت ترافيک و حمل و نقل پرديس دانشگاه
 • ايجاد، توسعه و نگهداري فضاي سبز دانشگاه و بهبود مسائل زيست محيطي
 • تعامل با سازمان هاي دولتي و خصوصي به منظور گسترش زمينه هاي همکاري                      

 

تحت نظارت وف ایرانی