رفتن به محتوای اصلی
x
نام
فیروزه

مسئول وب سایت اداره رفاه کارکنان، سامانه رفاهی اداره رفاه کارکنان، سامانه بیمه سلامت،  وام رسالت، انجام امور مربوط به مجتمع چادگان و مجتمع طاها مشهد

مسئول وب سایت و سامانه رفاهی و سامانه بیمه سلامت و همیار رسالت
تحصیلات
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
اطلاعات تماس
03133919034
گروه بندی

تحت نظارت وف ایرانی