رفتن به محتوای اصلی
x
نام
فیروزه

مسئول وب سایت اداره رفاه کارکنان، سامانه رفاهی اداره رفاه کارکنان، سامانه بیمه سلامت، وام رسالت، انجام امور مربوط به مجتمع چادگان و مجتمع طاها مشهد و سایر اماکن اقامتی

کارشناس مسئول سامانه رفاهی و سامانه بیمه و وب سایت و همیار رسالت
تحصیلات
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
اطلاعات تماس
03133919034

تحت نظارت وف ایرانی