رفتن به محتوای اصلی
x

در مدیریت و نگهداری فضای سبز، مديريت منابع آبي ، آبياري اصولي و مناسب درختان ، مبارزه با آفات و بيماري ها ، حذف گياهان خودرو، آسیب‌دیده، بيمار و گياهان غیرضروری كه اهميتي ازنظر کارکرد و زيبايي ندارند ، تنظیم فواصل کاشت، حذف علف‌های هرز، حفر چالکود، چمن‌زنی به‌موقع، انجام هرس مناسب،  ازجمله اقدامات مؤثر در بهبود شرایط رشدی گیاهان مي باشد.

تحت نظارت وف ایرانی