رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

جواد کشوری

رئيس اداره رفاه كاركنان
رئیس اداره رفاه کارکنان
  • 03133912799
بهمن رحیمی

انجام امور دفتری و رفاهی
کارمند اداره رفاه کارکنان
  • 03133912799
  • 03133912800
غلامحسین جعفری

انجام امور خانه های سازمانی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی
  • 03133912864
فیروزه کوچکی

مسئول سامانه رفاهی و سامانه بیمه و همیار رسالت
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
  • 03133919034

تحت نظارت وف ایرانی