رفتن به محتوای اصلی
x

شرایط اخذ وام قرض الحسنه مهر ایران 

  1. كليه شاغلين اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي مي‌بايست در هر مرحله از اعطاي تسهيلات درخواست خود را تكميل و ارسال نمايند، لذا در صورتيكه در هر مرحله فرد مشمول دريافت وام نگردد درخواست ايشان بايگاني خواهد شد.
  2. درخواست كننده تسهيلات خاص ملزم به ارائه مستندات مربوطه هستند.
  3. كليه معرفي شدگان جهت دريافت وام تابع مقررات بانك مذكور بوده و دانشگاه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.
گروه اول :
        وام خاص: شامل (بيماري و حوادث) از 50 تا 70 ميليون تومان و با اقساط 18 ماهه با کارمزد ۴٪
گروه دوم:
        وام عام: شامل كليه درخواستها از 30 یا 70 ميليون تومان و با اقساط 18 ماهه با کارمزد ۴٪
گروه سوم:
      وام زنان سرپرست خانوار: واجدین شرايط دريافت وام به مبلغ 20 ميليون تومان و با اقساط18 ماهه با کارمزد ۴٪
  1. در صورت وجود تعداد زيادی درخواست در هر گروه، اعطاي وام به صورت قرعه كشي در همان گروه انجام خواهد شد.
  2. پس از دريافت وام فوق الذكر، امكان درخواست تا 4 سال بعد ميسر نخواهد بود.

فرم وام

 

مدارك مورد نياز تكميل پرونده جهت اخذ وام:

 

الف: نيروهاي رسمي ، پيماني و قراردادي

1. ارائه حكم و فيش حقوقي

2. ارائه يك فقره چك يا فرم كسر از حقوق (براي تسهيلات به مبلغ 30 ميليون تومان، مبلغ 38 ميليون تومان و براي تسهيلات به مبلغ 15 ميليون تومان، مبلغ 19 ميليون تومان گواهي كسر از حقوق تكميل گردد.) 

3. اصل كارت ملي هوشمند جديد

 

ب: نيروهاي شركتي

1. ارائه فيش حقوقي و معرفي نامه شركت

2. يك برگه چك از درخواست كننده وام

3. يك ضامن( رسمي ، قراردادي ، پيماني )

4. اصل كارت ملي هوشمند جديد

شايان ذكر است افرادي كه در زمانهاي اعلام شده به باجه بانك پرديس دانشگاه جهت تشكيل پرونده مراجعه ننمايند، بايستي براي انجام مراحل بعدي به بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه خميني شهر مراجعه و حسب شرايط و ضوابط آن بانك اقدام نمايند.  

       لیست برندگان وام مهر مرحله اول

      لیست برندگان وام مهر مرحله دوم

     لیست برندگان وام مهر مرحله سوم

     لیست برندگان وام مهر مرحله چهارم

     لیست برندگان وام مهر مرحله پنجم

شماره تلفن باجه پردیس دانشگاه: 3963

 

شرایط لازم برای اخذ وام در بانک قرض الحسنه مهر ایران :

  1.     نداشتن چک برگشتی و قسط وام معوقه
  2.     تایید فرد در سامانه اعتبار سنجی بانک
  3.     تکمیل پرونده

 

راهنمای افتتاح حساب آنلاین

دریافت رمز اول در همراه بانک

مشخصات کالا کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران

راهنمای ثبت نام کالا کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران

بروشورهای بانک قرض الحسنه مهر ایران

 

نسخه جدید ios همراه بانک مهر ایران

تحت نظارت وف ایرانی