رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي ماليحسابداری يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش‌هاي مالي و صورتهای حسابداری در شكل‌ها و مدلهای خاص انجام مي‌گيرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مديران سازمان و يا برون‌سازمانی مثل بانك‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتی بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند.
حسابداری به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالی را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.
محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذی‌نفع (مديران، سرمايه‌گذاران، دولت و ...) قرار مي‌گيرد.
حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است.  به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن،‌ هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است.
مدیریت امورمالی یکی از مدیریتهای زیر مجموعه حوزه معاونت اداری مالی می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کلیه امور اجرایی مالی تحت نظارت و کنترل این مدیریت انجام می پذیرد. گزارشگیری مالی جهت استفاده کنندگان و مدیران از صورتهای مالی در جهت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات درست و به جا، اعمال نظارت و پاسخگوئی، نیاز به این اطلاعات دارد.
اطلاعات منعکس در صورتهای مالی، زمانی برای استفاده کنندگان مفید و موثر است که از ویژگی کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اتکاست. اطلاعات مالی هنگامی قابل اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی، به گونه ای مناسب و مطابق با استانداردهای حسابداری در دفاتر ثبت و مورد تائید حسابرسان مستقل که وظیفه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی را دارند، باشد.

شرح وظايف

- برنامه ريزي به منظور تهيه و تنظيم دستورالعملها، روشها و رويه هاي مالي به منظور ايجاد هماهنگي و انجام عمليات حسابداري در واحدهاي مختلف براساس اصول و استانداردهاي تعيين شده

- برنامه ريزي به منظور بودجه ريزي عملياتي و تسهيم منابع بر مبناي عملكرد واحدها

- برنامه ريزي به منظور انجام، تهيه و تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي واحدهاي مختلف و بررسي گزارش هاي مالي و روشن نمودن وضعيت مالي جهت ارائه گزارش ها

- ايجاد واحدي پويا، پاسخگو و مورد اعتماد در ارائه خدمات متمايز مالي اثربخش و كارا به مديران دانشگاه

- تأمين، حفظ و ارتقاء منابع انساني متخصص و كارآمد در امورمالي براساس شايسته سالاري و عدالت محوري

- ايجاد و توسعه دارايي ها از طريق خلق، ذخيره، انتشار و بكارگيري دانش كارمندان مجرب

- يكپارچه سازي و مكانيزه  نمودن كليه سيستم هاي مالي به منظور كاهش زمان ارائه خدمات

- توانمند سازي كاركنان از طريق برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي در چارچوب نظام آموزشي هدفمند

- نظارت كامل بر حسن اجراي مصوبات و بخشنامه هاي مالي و بودجه اي

- هم افزايي و سرعت بخشي در خدمات رساني با ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت سرپرستي

تحت نظارت وف ایرانی