رفتن به محتوای اصلی
x

حسب تفاهم نامه منعقد شده با رستوران خان بابا امکان بهره مندی  به صورت بیرون بر  علاوه بر 50 % تخفیف که در لیست ذیل اعمال شده است 10% تخفیف با ارائه کارت شناسایی دانشگاه صنعتی اصفهان برای کلیه همکاران (رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) میسر گردیده است.

 

اداره دبيرخانه از واحدهاي زيرمجموعه مديريت امور اداري و منابع انساني مي باشد دبير كه مسئوليت دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع مراسلات و مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي را بر عهده دارد.

 

اشتراک در