رفتن به محتوای اصلی
x

انواع قراردادها:

1- خدماتی   2- فروش   3- خرید   4- شخصی   5- فضاهای استیجاری

فهرست قراردادهای خدماتی دانشگاه

 1. امور دفتري و پشتيباني    
 2. نظافت    
 3. نگهداري فضاي سبز        
 4. پخت و توزيع غذاي دانشجويي جهت سلف 
 5. تعمير و نگهداري برق و روشنايي بعضي از ساختمانها و محوطه هاي غرب محورCC  
 6. تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات(مكانيكال و الكتريكال) ساختمان ها و محوطه هاي مربوطه شرق محور CC    
 7. بهره برداري، نگهداري و ارائه كليه خدمات آتش نشاني و موارد ايمني
 8. تعمير و نگهداري دستگاههاي زيراكس 
 9. تعمير و نگهداري دستگاههاي ميكروسكوپ الكتروني دانشكده مواد
 10. تعمير و نگهداري آسانسورها     
 11. بیمه تکمیل درمان کارکنان        
 12. اياب و ذهاب دانشجويان خميني شهر    
 13. اياب و ذهاب دانشجويي و كارمندي به شهر اصفهان 
 14. انجام حجم خدمات پشتیبانی فنی مرکز تخصصی آپا
 15. انجام حجم خدمات مربوط به  طراحی و پشتیبانی فنی تجهیزات پژوهشکده زیر دریایی  
 16. انجام حجم خدمات مربوط به پشتیبانی فنی و تعمیر و نگهداری  پژوهشکده فاوا

تحت نظارت وف ایرانی