رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه مرکزی

دبيرخانه مسئوليت دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع مراسلات و مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي را بر عهده دارد.

كارگزيني

 

 • دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع نامه هاي وارده و صادره و امانات پستي
 •  تهيه پيش نويس هاي لازم، انجام امور تحريرات و بايگاني مكاتبات و اسناد، بر حسب موضوع و در صورت لزوم نامه هاي سازمان
 •  دريافت و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌هاي واصله به واحدهاي ذيربط جهت اجراي كامل مفاد آنها
 •  آموزش امور مربوط به بايگاني واحدهايي كه بايگاني مستقل يا فرعي دارند در صورت نياز واحد مربوط
 •  ايجاد ارتباط و هماهنگي با مسئول امور اداري و يا منشي دانشكده‌ها و تعيين كد نامه نگاري واحدها

 

 

 

امرالله شفیعی

كارشناس مسئول امور اداری اعضاي غيرهيأت علمي
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
كارشناسي مديريت
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۲۹۰۱
زهرا سبحاني نسب

متصدي امور سامانه الكترونيكي دبيرخانه
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • تلفن : 03133912863
 • فكس: 03133912862
مجيد رحمتي انداني


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
حميد رضا اصغري


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
عباس كاظمي انداني


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788
مجتبي مرتضائي


کارمند اداره دبيرخانه مركزی
 • 03133912788

تحت نظارت وف بومی