رفتن به محتوای اصلی
x
با سلام و احترام
         پيرو جلسات متعدد با مديريت محترم بانك شهر استان اصفهان ، موافقت پرداخت يكسري وام با شرايط زير اخذ گرديد. لذا متقاضيان محترم دريافت تسهيلات، مي توانند درخواست كتبي خود را به اداره رفاه دانشگاه اعلام نمايند.
الف) نوع تسهيلات
     1- سه عدد كارت اعتباري (يك عدد به شخص متقاضي، دو عدد به بستگان درجه يك) جمعا به مبلغ يك و نيم ميليارد ريال
     2- تسهيلات تعمير و بازسازي مسكن تا مبلغ سه ميليارد ريال 
     3- تسهيلات تامين وديعه مسكن تا مبلغ دوميليارد ريال
     4- تسهيلات خريد لوازم خانگي تا دو ميليارد ريال
     5- تسهيلات به مهندسين تا مبلغ پنج ميليارد ريال
 
ب) شرايط بازپرداخت
      1- نرخ تسهيلات 18 درصد
      2- مدت بازپرداخت 36 ماه 
      3- مبلغ مسدودي 12 درصد كل مبلغ وام
 
 ج) مدارك و شرايط اخذ تسهيلات
      1- درخواست تسهيلات - استعلام ثنا 
      2- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
      3- اصل و تصوير كارت ملي و پايان خدمت
      4- كسر از حقوق خود يا يكي از ضامنين
      5- كپي اجاره نامه يا سند مالكيت به نام متقاضي و تاييديه كد پستي (مربوط به اخذ وام مسكن) 
      6- كپي قبوض برق و گاز
      7- اصل و تصوير مجوز شغلي (فيش حقوقي، حكم كارگزيني، گواهي كسر از حقوق)
      8- مدارك ضامنين: اصل و تصوير شناسنامه (توضيحات)، اصل و تصوير كارت ملي، اصل و تصوير مجوز شغلي (فيش حقوقي،
           حكم كارگزيني، گواهي كسر از حقوق)
 
تبصره:
       1- ضمانت متقابل امكان پذير نيست 
       2- متقاضي و ضامن مي بايست حتما در شعبه تسهيلات گيرنده داراي حساب باشند.
       3- حداكثر 48 ساعت پس از تكميل پرونده و واريز مبلغ دوازده درصد مسدودي، كل وام به حساب متقاضي واريز خواهد شد.
       4- درصورت عدم چك برگشتي و تعهدات سررسيد گذشته و رتبه بندي اعتبارسنجي از سوي بانك براي متعهد و ضامنين
            پرداخت امكان پذير است.
 
آدرس: اصفهان، خیابان مطهری، نبش خیابان آتش
تلفن:32359904-32359903-32359902 

تحت نظارت وف ایرانی