رفتن به محتوای اصلی
x

 

همكاران گرامي

با سلام و احترام

پيرو موافقت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تشكيل « تعاوني مسكن دانشگاهيان دانشگاه صنعتي اصفهان» در روز دوشنبه 1400/04/14 اولين مجمع عمومي تعاوني مذكور تشكيل و پس از تصويب اساس نامه، انتخابات هيات مديره برگزار و افراد زير به عنوان اعضاي هيات مديره و بازرسي انتخاب شدند.

تعاونی مسکن

 

اميد است اعضاي جديد هيات مديره تعاوني بتوانند با همكاري و مساعدت هيات رييسه محترم دانشگاه در راستاي اهداف تعاوني مسكن و بالاخص كمك به آن دسته از همكاران كه در حال حاضر با مشكل اولين سرپناه مواجه هستند، گام بردارند.

جهت اطلاع بیشتر به وب سایت https://maskan.iut.ac.ir مراجعه فرمائید.

فراخوان واریز وجه پروژه شماره 8 چشمه توتی

فراخوان شماره 9 تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان شماره 8 تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان شماره 7 تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان شماره 6 تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان شماره 5 تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان شماره 4 تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان شماره 3 تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

جلسه اعضای شرکت تعاونی مسکن دانشگاهيان صنعتی اصفهان

فراخوان شماره 2 تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان شماره ۱ تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعيه شماره 2 هيات مديره محترم تعاوني مسكن دانشگاهيان دانشگاه

اطلاعیه شماره 1 هیات مدیره محترم تعاونی مسکن دانشگاهیان دانشگاه
اطلاعات تکمیلی بانکی در خصوص تعاونی مسکن

 
 
 
 
                                                                                                                        با آرزوي سلامتي - اداره رفاه كاركنان

تحت نظارت وف ایرانی