رفتن به محتوای اصلی
x

حسب تفاهم نامه منعقد شده با نمایندگی فروش دوچرخه و موتورسیکلت بابایی امکان بهره مندی با ارائه معرفی نامه از اداره رفاه کارکنان برای کلیه همکاران (رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) میسر گردیده است.

فروش موتور سیکلت و دو چرخه و ارائه خدمات خرید نقدی با 10% تخفیف

فروش ویژه با توجه به برند 25% نقد و الباقی طی اقساط 8 تا 12 و قابل ارتقاء تا 18 قسط بصورت چک و شرایط وام 12 تا 24 قسط (بصورت معرفی به بانک)

آدرس: اصفهان- ورودی رهنان- میدان شهید بختیاری- جنب آموزشگاه زبان پرستو دانش

شماره تلفن: 37384255-031

 

بابایی

تحت نظارت وف ایرانی