رفتن به محتوای اصلی
x

حسب تفاهم نامه منعقد شده با فرش متحد آسیا امکان بهره مندی و خرید فرش به صورت نقد با تخفیف 20٪ و اقساط طی چهار سال (تا سال 1404) هر سال یک فقره چک (تاریخ اولین چک حداکثر 3 ماه  بعد از خرید، دومین و سومین و چهارمین چک، اول فروردین سالهای بعد) با ارائه معرفی نامه از اداره رفاه کارکنان برای کلیه همکاران(رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) میسر گردیده است.

ارسال از کارخانه به شعاع کل کشور رایگان است.

شرایط فروش (بدون پیش پرداخت و بدون افزایش قیمت)

  سالی یک پرداخت

  تاریخهای اسناد پرداختی: 1401-1402/01/15-1403/01/15-1401/01/15

قوانین فروش:

  • چک خریدار و ضامن حداقل 3 سال سابقه افتتاح حساب، فعال، صیاد و بدون برگشتی
  • چک ضامن از شخص ثالث و الزاما آقا (فامیل درجه یک نباشد) باشد.
  • چک ها بدون قلم خوردگی و پشت نویسی باشند.
  • فاکتور کارت ملی خریدار و ضامن جهت ثبت فاکتور
  • زمان تکمیل فاکتور طی 24 ساعت است در غیر اینصورت فاکتور ابطال خواهد شد.
  • ثبت سفارش پس از تکمیل و تایید اسناد صورت می گیرد.

شرایط فروش

آدرس : نجف آباد - جنب پلیس راه

شماره تلفن:42446721-031

 

آسیا

 

تحت نظارت وف ایرانی