رفتن به محتوای اصلی
x

به استحضار كاركنان محترم دانشگاه ( رسمي ، پيماني و قراردادي ) مي رساند : حسب انعقاد تفاهم نامه  با درمانگاه دندانپزشكي نور، امكان بهره مندي از خدمات دندانپزشكي به صورت اقساط، بدون كارمزد به شرح ذيل ميسر گرديده است : خدمات دندانپزشكي به نفرات معرفي شده تا 20% تخفيف نسبت به تعرفه نظام پزشكي  خدمات دندانپزشكي به نفرات معرفي شده از سقف هزينه پانصدهزارتومان تا يك ميليون تومان ، طي دو قسط و از سقف يك ميليون تومان  به بالا با تاييد مديردرمانگاه و توافق نفرمعرفي شده بصورت اقساطي ماهيانه حداكثر سيصدهزار تومان با اخذ چك حقوقي ، تسهيلات ارائه  نمايد. متقاضيان محترم ميتوانند با همراه داشتن معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان ، به آدرس:  اصفهان   –  خيابان رباط - چهار راه رزمندگان  مراجعه و يا جهت هماهنگی بيشتر با شماره تلفن 34404151 تماس حاصل فرمايند.

تحت نظارت وف ایرانی