رفتن به محتوای اصلی
x

از مهمترين وظايف و مسئوليتهاي اداره خدمات عمومي نظارت بر عملكرد شركتهاي طرف قرارداد در امور خدمات، فضاي سبز و امور حمل و نقل ( اياب و ذهاب) مي باشد. اين اداره در جهت حفظ و نگهداري و زيباسازي محوطه دانشگاه در فصول مختلف سال اقدام نموده و امور تشريفات را در برنامه هايي كه در مناسبتهاي مختلف برگزار ميگردد بر عهده دارد.

شروع بكار آموزشي دانشگاه از اوائل آبانماه 1356 واحدهاي مختلف اداري دانشگاه بر اساس مصوبات هيئت امناء با داشتن سرپرستي و رياست هر واحد به طور مستقل زير نظر معاونت مالي و اداري انجام وظيفه مي نمودند و اين روند تا تاريخ 1358/6/1 كه دانشگاه زير پوشش سازمان استخدامي كشور و دولتي گرديد و با تصويب چارت سازماني واحدهاي تحت پوشش مديريت خدمات عمومي قرار گرفت گزارش آن به شرح ذيل مي باشد

شروع مدیریت خدمات عمومی 1359

1- مدير امور عمومي مهندس حسن جعفر پيشه 1365-1360

 2- مدير امور عمومي مهندس غلامعباس مسببي1383

شروع مدیریت خدمات عمومی 1359

3- مهندس اصغر نوري از سال 1386-1384

4- مهندس علي معين از سال 1386- 1385

شرح وظايف مديريت خدمات عمومي 

پيش بيني بودجه و احتياجات واحدهاي تابعه از نظر نيروي انساني و تجهيزات فني
- مطالعه و برنامه ريزي در جهت گسترش فضاي سبز و فراهم آوردن امكانات به منظور حفظ و حراست از آنها 
- نظارت بر انجام كليه امور مربوط به تعميرات ساختمان ها ، تاسيسات بر اساس نقشه و مشخصات فني ساختمانها ولوازم نقليه و انجام امور تعميراتي آنها
- نظارت بر تعمير و نگهداري لوازم الكتريكي الكترونيكي ، مخابراتي ، آزمايشگاهي و ماشين آلات چاپخانه 
- بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد سيستم تعميراتي متمركز به منظور افزايش بازدهي و كاهش هزينه هاي تعميراتي و تاسيساتي دانشگاه
- نظارت بر حسن اجراي امور نظافتي و تنظيف وسايل و لوازم اداري و آزمايشگاهي 
- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به نگهباني و انتظامات و جلوگيري از آتش سوزي و ساير سوانح و تنظيم كار آنها
-  نظارت بر انجام كليه امور واحدهاي تابعه  

        
 خدماتي كه علاوه بر شرح وظايف چارت سازماني انجام مي گيرد

1- پيگيري مكاتبات و اخذ مجوزها از سازمانهاي ديگر ( برق منطقه اي ،آ ب منطقه اي ، شركت گاز ، جهاد كشاورزي، شهرداري و راه و ترابري ، مسكن و شهر سازي

   براي پرديس مركزي و مراكز خارج از دانشگاه ( مزارعو مراكز رفاهي( تهران، نكا، چادگان، لورك، شرودان و .......)

2- سمپاشي بهداشتي( منازل سازماني، محوطه، سيستم فاضلاب و.......)

 3- هماهنگي و رفع نيازهاي خدمات عمومي دانشكده ها و مراكز