رفتن به محتوای اصلی
x

شوراي هماهنگي مديران حوزه معاونت

Level begin

ارائه برنامه ها و راهكارهاي مديريتي در حوزه معاونت به صورت دوره اي، ارائه گزارش عملكرد دوره، بررسي عملكرد مديران حوزه و ارائه راهكار از جمله موارد مطروحه در اين كميته مي باشد.