رفتن به محتوای اصلی
x

كميته امور قراردادها (كميسيون مالي و معاملاتي)

Level begin

برگزاري منظم جلسات بررسي و تصويب هزينه طرحهاي اجرايي واحدهاي مختلف دانشگاه، تعيين ناظر طرحهاي مصوب به منظور حسن اجراي طرحهاي ارائه شده، نظارت ميداني اعضاء در جهت تطبيق فعاليت هاي درحال اجرا و طرح هاي تصويب شده، اعلام نظر کميته جهت پرداخت اقساط تفاهم نامه با توجه به گزارشات ناظرين و نظارت هاي ميداني و تعيين و تصويب ريز هزينه ها و ابلاغ ان به کميته مالي جهت تنظيم تفاهم نامه  از جمله وظايف اين كميته مي باشد.

اعضا:

معاون اداري و مالي

مدير بودجه و تشكيلات (نماينده رئيس دانشگاه)

مدير حراست

مدير امور مالي

رئيس اداره نظارت و امور قراردادها

(كارشناسان مرتبط حسب مورد)