رفتن به محتوای اصلی
x
 • رعايت كامل شئونات اسلامي

 • حفظ آرامش در محيط كار

 • رازداري و حفظ اطلاعات

 • درک صحيح از موقعيت و اهداف معاونت و تلاش و جديت در جهت رسيدن به آن اهداف

 • احساس مسئوليت و ايجاد روحيه همکاري در انجام وظيفه

 • برخورد مناسب با ارباب رجوع

 • حفظ و نگهداري تجهيزات اداري و رعايت اصل صرفه جويي

 • پرهيز از استفاده شخصي از اموال اداري

 • كمك به ساير همكاران به موازات رعايت حريم كاري يكديگر

 • پرهيز از هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد

 • پرهيز اکيد از استعمال دخانيات به ويژه در محيط کار

 • نظم و انضباط در کليه امور و رعايت کامل نظافت و پاکيزگي در امور شخصي و همچنين محيط کار

 • برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و زندگي خانوادگي

 • حضور منظم و به موقع در محل كار

 • پايبندي به مقررات اداري و استخدامي

 • استفاده از وسايل ايمني حسب مورد

تحت نظارت وف ایرانی