رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

روح الله هاشمیان


مدیر خدمات عمومی
  • 031-33912233-4
شماره اتاق : 254
كارشناس مهندسی كشاورزی
بهروز کریمیان

جمعدار
کارمند خدمات عمومی
  • 031-33912233
  • 031-33912234
شماره اتاق : 253
حسین کمالی

ناظر خدمات
کارمند خدمات عمومی
  • 031-33913984
ملیحه محبوبی

مسئول دفتر
کارمند خدمات عمومی
  • 031-33912233
  • 031-33912234
شماره اتاق : 253

تحت نظارت وف ایرانی