رفتن به محتوای اصلی
x

مراسم تودیع و معارفه معاونت مالی و اداری دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه معاونت مالی و اداری دانشگاه انجام گرفت.

تحت نظارت وف ایرانی