رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با ما

اطلاعات تماس

آدرس : مدیریت نظارت و امور قراردادها - دانشگاه صنعتی اصفهان

-----------------------

شماره تماس مدیریت و دبیرخانه  : ۳۳۹۱۳۵۰۹۹-۰۳۱

شماره تماس امور قراردادها  : ۳۳۹۱۳۱۱۹-۰۳۱

شماره تماس رسیدگی  : ۳۳۹۱۳۱۱۸-۰۳۱

-----------------------

نمابر : ۳۳۹۱۵۰۹۵-۰۳۱    کد پستی : ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

-----------------------

ایمیل دفتر : cso@iut.ac.ir

-----------------------

تحت نظارت وف بومی