رفتن به محتوای اصلی
x

بخشنامه معافيت در پرداخت ارزش افزوده حقوق كاركنان شركتهای خدماتی

بخشنامه معافيت در پرداخت ارزش افزوده حقوق كاركنان شركتهاي خدماتي در بخش بانك قوانين و مقررات پيوست شد.

تحت نظارت وف بومی