Skip to main content
x

شرايط ثبت نام بيمه تكميل درمان دانشگاه صنعتي اصفهان

 

 1. كمك هزينه دانشگاه براي كليه كاركنان رسمي، قراردادي و اعضاي هيات علمي و افراد تحت تکفل ايشان : سهم بیمه تکمیلی برای هر نفر 225 هزار تومان که 50 درصد آن را دانشگاه پرداخت می کند.( حق بیمه با فرانشیز 10 درصد 2/250/000 ریال می باشد.)
 2. ثبت نام فرزندان كاركنان مرد با شرايط زير انجام مي شود.
 • فرزندان مجرد پسر بالای 18 سال با ارايه گواهي اشتغال به تحصيل مي توانند تحت پوشش قرار گيرند.
 • فرزندان دختر در صورت عدم ازدواج مي توانند تحت پوشش قرار گيرند.
 1. ثبت نام كاركنان زن با شرايط زير انجام مي شود.
 • كاركنان زن در صورت تمايل به ثبت نام هر كدام ازاعضاي خانواده به غير از خود، مي توانند تمامي افراد خانواده (همسر، فرزندان، پدر و مادر) را ثبت نام نمايند.
 1. سهم دانشگاه براي كاركنان مرد و زن پرداخت مي شود.
 2. سهم دانشگاه براي خانواده(همسر، فرزندان) مطابق بند 2 و توضيحات آن به كاركنان مرد پرداخت مي شود.
 3. سهم حق بيمه خانواده (همسر و فرزندان) كاركنان زن بايد به صورت كامل توسط بيمه شده اصلي پرداخت شود. مگر در مواردي كه زن به عنوان سرپرست خانوار باشد.
 4. سهم حق بيمه (پدر و مادر) كاركنان زن و مرد بايد به طور كامل توسط بيمه شده اصلي پرداخت شود.
 5. کارکنان شرکتی بدون سهم دانشگاه می توانند خودشان، همسر، فرزندان، پدر و مادر خود را بیمه کنند.

استثناء: در صورت تكفل پدر و مادر كاركنان دربيمه گر پايه سهم حق بيمه دانشگاه پرداخت خواهد شد.

موارد قابل توجه

 1. شرایط و جدول تعهدات در فايل پيوست قابل مشاهده است.
 2. امکان انصراف متقاضی بعد از تایید شرکت بیمه گر و ثبت اسامی در سامانه شرکت بیمه فقط در صورت اخراج، ترک همکاری و فوت میسر می باشد. (در صورت عدم استفاده از بيمه تكميل درمان از تاريخ اخراج، فوت يا ترك همكاري حق بيمه ماه هاي آينده از بيمه شده اخذ نمي گردد. در غير اينصورت كل حق بيمه يكسال از بيمه شدگان دريافت مي گردد.)
 3. ثبت نام کلیه کارکنان دانشگاه تا حداکثر آخر 5 مردادماه 1401 امکان پذیر خواهد بود.
 4. شماره حساب اعلام شده برای واریز خسارت حتما باید متعلق به بیمه شده اصلی باشد.

جدول تعهدات بیمه 1402-1401

       فرم هزینه های درمانی بیمه شدگان تحت پوشش شرکت بیمه معلم

       سوالات متداول مالی بیمه تکمیل درمان

       سوالات متداول تخصصی بیمه تکمیل درمان

       سوالات متداول عمومی بیمه تکمیل درمان

       سوالات متداول بیمه تکمیل درمان

        مراکز درمانی به روز شده طرف قرارداد اصفهان

       راهنمای بیمه تکمیلی

       وب سایت بیمه تکمیلی

 

      برای شروع ثبت نام کلیک فرمایید.

      راهنما ثبت نام بیمه تکمیل درمان(https://pishkhan.iut.ac.ir/sites/pishkhan/files/Site/iut-takmili-manual…)

     

برای ثبت نام بیمه تکمیل درمان
             ثبت نام شامل دو مرحله می باشد: 1. تکمیل پروفایل  2. ثبت نام بیمه تکمیل درمان (انجام هر دو مرحله الزامی می باشد.)

راهنمای ثبت نام تکمیل درمان

ابتدا به قسمت پروفایل رفته و اطلاعات خودتان از جمله شماره حساب و شماره شبا و نوع بیمه پایه را مشخص کنید و در صورتی که غیر از خودتان فرد دیگری هم می خواهید ثبت نام کنید، برای اعضا خانواده هم نوع بیمه پایه را مشخص کنید. سپس به قسمت ثبت نام بیمه تکمیل درمان رفته و ثبت نام کنید و بعد در قسمت مشاهده فرم ثبت نام اطلاعات ثبت نامی خود را ببینید و در صورت نیاز ویرایش کنید.

برای ثبت نام بیمه تکمیلی وارد کردن شماره حساب و شماره شبا و نوع بیمه پایه برای فرد اصلی و مشخص کردن نوع بیمه پایه برای اعضا خانواده اجباری هست، حتما پروفایل خود را ویرایش کنید.

تحت نظارت وف ایرانی