اطلاعیه شماره دو دانشگاه صنعتی اصفهان

هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى به سوى بهشت حركت دهد . (پیامبر اکرم (ص) )

دسته بندی محتوا: 

محتوای ویژه

اطلاعیه ها

هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...
عالمى كه از علمش بهره برد، برتر از هفتاد هزار عابد است . (...

تحت نظارت وف ایرانی