معاونین مالی و اداری دانشگاه صنعتی اصفهان از ابتدا تا به امروز

نام نام خانوادگي از تاريخ تا تاريخ تصاویر
روز ماه روز ماه سال روز ماه سال  
تقي  كيائي 8 8 53 4 4 54  
پرويز پايور 5 4 54 14 11 58
 محمد شاهدي 15 11 58 1 4 59
احمدرضا گنجي 2 4 59 22 6 60
مرتضي سقائيان نژاد 23 6 60 2 4 61
عباس  همت 3 4 61 6 6 62
عباسعلي سبزواري 7 6 62 10 12 64
رحيم عبادي 11 12 64 15 4 66
محمدحسن عباسي 16 4 66 30 11 67
محمدعلي ادريس 1 12 67 9 7 68
سيد احمد طبائيان 10 7 68 20 10 76  
محمدحسن عباسي 21 10 76 1 3 82
قاسم مصلحي 2 3 82 17 11 84
سيدحسين  سقائيان نژاد 18 11 84 26 5 87
سيدرضا حجازي 27 5 87 26 7 88
احمدرضا زماني 27 7 88 30 11 88
احمد  سوهانکار 1 12 88 1 7 92
حسين خادمي 1 7 92 تاکنون

محتوای ویژه

اطلاعیه ها

هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...
عالمى كه از علمش بهره برد، برتر از هفتاد هزار عابد است . (...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف